۷ خرداد ۱۳۹۹

کرومیت چیست ؟

 امروزه تیرچه های کرومیت یکی از مهمترین گزینه ها در پشت بام ساختمان ها هستند. این نوع تیرچه بسیار مقرون به صرفه است ، به خصوص که کاشت چند سقف با هم امکان پذیر است. تولید و طراحی این نوع تیرچه ها کاملاً مطابق با آیین نامه و انتشار شماره 151 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. یکی از مهمترین مشکلات در محاسبه و طراحی تیرچه های کرومیت در این مسیر استفاده از نرم افزار طراحی تیرچه کرومیت برای رفع این نقص است. با استفاده از این نرم افزار علاوه بر اینکه تیرچه ها برای تحمل بارها خیلی ضعیف نیستند ، از طرف دیگر ، طراحی فلز را بهینه می کند تا از استفاده بیش از حد تیرچه ها جلوگیری کند و در نتیجه به مصرف کنندگان این تیرچه ها آسیب برساند.

Advantages of chromite joists

  • Detailed design and calculation by technical and accounting units
  • Use of sheets and corners produced in reputable factories
  • The use of mixed fabrics in the production of zigzag valves
  • Acceptable weight
  • High quality standard construction
  • Without the use of rebar, sheet and corner scrap
  • Using high quality electrodes in the welding process
  • Appropriate length of welding joints
  •