۱۷ تیر ۱۳۹۹

فوم پلی استایرن

فوم پلی استایرن یا (یونولیت،بلوک سقفی) به اندازه های متفاوتی برش می خورد که با توجه به درخواست مشتری می باشد.
اندازه های استاندارد بلوک سقفی یا همان فوم پلی استایرن 20×50، 25×50، 30×50، 20×55، 25×55، 30×55، منظور از20.25.و30 ارتفاع بلوک سقفی میباشد که اندازه 50در واقع پشت تا پشت بلوک محاسبه میشود واندازه 55هم به همین صورت. بلوکها یا فوم هایی که پشت ان 50 است دهنه بلوک به اندازه 45 میباشد که دو پاشنه 2.5×4.5 در دو طرف بلوک برش داده میشود که روی تیرچه قرار میگیرد و بلوکی که پشت ان 55 میباشد دهنه ان 50 میباشد و به همان صورت دو پاشنه 2.5×4.5 در دو طرف ان قرار میگیرد. یک نمونه دیگر از فوم های پلی استایرن که بیشتر در اسکلت های فلزی بکار میرود بلوک سقفی کرومیت میباشد
بلوک سقفی کرومیت بخاطر این که در سازه های فلزی بکار می رود و دیگر از تیرچه بتونی استفاده نمیشود وان پاشنه ها را هم به ان بزرگی احتیاج ندارد فقط دو پاشنه کوچک به ابعاد 1×2.5 میخورد
این نوع بلوک هم به همان اندازه های فوق که ذکر شد تولید میشود توضیح این که همه این نوع بلوک های سقفی باید از مواد کند سوز مصرف شود اگر از مواد معمولی استفاده شود در ساختمانهایی که از تیرچه استفاده میشود احتمال این که زمانی اتصالی برق یا جوشکاری در سقف انجام شود موجب اتش سوزی شود و در اسکلتهای فلزی هم در همان موقع که در سقف قرار میگیرد بخاطر جوشکاریهای زیادی که در سازه فلزی انجام میشود موجب اتش سوزی میشود در هنگام سوختن بلوک سقفی گاز سمعی خطرناکی تولید میکن که بسیار مضر میباشد آتش آن بدون رنگ میباشد و اصلا دیده نمیشود موادهایی که ایرانی هستند وبسوز بیشتر برای مصارف ورقهای پلی استایرن.فومهای بسته بندی و غیره.......مورد استفاده قرار میگیرد

ویژگی های فوم پلی استایرن

  • کاهش بار مرده ساختمان تقریباً به اندازه 120 کیلوگرم به هر مترمربع
  • عایق صوت، رطوبت و حرارت
  • افزایش کیفیت بتن، به دلیل عدم جذب آب
  • حمل و نقل آسان و اجرای سریع سقف
  • امکان حذف اندود گچ و خاک
  • کاهش مصرف تیرچه
  • سبک سازی ساختمان و در نتیجه صرفه جویی در مصرف آهن و میلگرد